FANDOM


Fairy Tail - Sleeper
妖精伝姫(フェアリーテイル)-ターリア
FairyTailSleeper-INOV-EN-SP-1E
 Tên Nhật (Kana)
妖精伝姫
フェアリーテイル-ターリア
 Tên Nhật (Chuẩn) 妖精伝姫
フェアリーテイル
-ターリア
 Tên Nhật (rōmaji) Fearīteiru - Tāria
 Tên Nhật (Dịch) Fairy Tail - Talia
 Tên Hàn 페어리테일ー타리아
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Flip / Effect
 CÔNG / THỦ 1850 / 1000
 Mã số 42921475
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.