FANDOMFairy Knight Ingunar
(よう)(せい)()()イングナル
FairyKnightIngunar-LVAL-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
よう
せい
しイングナル
 Tên Nhật (Chuẩn)
よう
せい
イングナル
 Tên Nhật (rōmaji) Yōsei Kishi Ingunaru
 Tên Hàn 요정기사 인그날
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ THỔ THỔ
 Hạng sao 6 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Plant / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2200 / 3000
 Mã số 19684740
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.