FANDOM


Fairy Cheer Girl
フェアリー・チア・ガール
FairyCheerGirl-BP03-EN-SHR-1E
 Tên Nhật フェアリー・チア・ガール
 Tên Nhật (rōmaji) Fearī Chia Gāru
 Tên Hàn 페어리 치어 걸
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ QUANG QUANG
 Hạng sao 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Fairy / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 1900 / 1500
 Mã số 51960178
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.