"Fairy" (フェアリー Fearī) là một archetype gồm các quái thú Loại-Fairy hoặc giống-Fairy. Một hổ trợ cho archetype này là ("Pixie Gong") được dùng bởi Tsukumo Yuma. Còn có, các lá bài như "Little Fairy", "Fairy Cheer Girl" và "CXyz Dark Fairy Cheer Girl" được dùng bởi Mizuki Kotori trong Yu-Gi-Oh! ZEXAL.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.