Fabled Grimro
()(ごう)(しん)グリムロ
FabledGrimro-GLD5-EN-GUR-LE.png
 Tên Nhật (Kana)
ごう
しんグリムロ
 Tên Nhật (Chuẩn)
ごう
しん
グリムロ
 Tên Nhật (rōmaji) Magōshin Gurimuro
 Tên Nhật (Dịch) Demon Roar God Grimro
 Tên Hàn 마굉신 그리므로
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG.png
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 1700 / 1000
 Mã số 24040093
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.