FANDOM


Eye of Anubis Hologram-Gold

Eye of Anubis Hologram màu Vàng kim.

Eye of Anubis Hologram-Silver

Eye of Anubis Hologram màu Bạc.

Eye of Anubis Hologram là một biểu tượng bạc mỏng đặt ở góc dưới bên phải của những lá bài chính thức trong Yu-Gi-Oh!, với ngoại lệ là các bản in có từ rất sớm ở OCG như một số ở Starter Box. Ngược lại với hình dạng của nó, nó "không phải" là một miếng dán, mà được in trực tiếp lên lá bài.

Các hologram có chức năng trong việc chống hàng giả cũng như được dùng để xác định các phiên bản của lá bài. Tất cả lá bài Limited Edition1st Edition, ngoài việc được in như vậy, nó còn có mộtEye of Anubis Hologram "vàng kim", trong khi lá bài Unlimited Edition thì lại là màu bạc.

Hình ảnh của Official Proxy thì thiếu hologram này, hoặc thiếu hoàn toàn hay được thay thế bằng hình vuông rỗng.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.