Sets này ra mắt phiên bản OCG của những lá bài TCG độc quyền từ các Booster Pack như Judgment of the Light, Shadow Specters, Legacy of the Valiant, Primal Origin, Legendary Collection 4: Joey's World. Đồng thời cũng bao gồm cả những lá bài OCG độc quyền của Hàn Quốc từ Legacy of the ValiantPrimal Origin, kèm thêm là bản in lại của World Championship Series 2013 Promos.

Đặc trưng

Ra mắt phiên bản Nhật của một số lá bài được phát hành lần đầu trong TCG và Hàn Quốc. Cũng như Extra Pack: Sword of Knights, 2 lá Match winner khuyến mãi thêm từ World Championship năm trước cũng được bao gồm như bài Extra Secret Rare.

Phân tích

Set number English name ______ Rarity Category
EP14-JP001 Galaxy Serpent ギャラクシーサーペント Common Normal Monster
EP14-JP002 Bujingi Warg Common Effect Monster
EP14-JP003 Mecha Phantom Beast Aerosguin Common Effect Monster
EP14-JP004 Cockadoodledoo Rare Tuner monster
EP14-JP005 Noble Knight Drystan Common Effect Monster
EP14-JP006 Tour Bus To Forbidden Realms Rare Effect Monster
EP14-JP007 Confronting the "C" Rare Effect Monster
EP14-JP008 Angel of Zera Ultra Rare
Secret Rare
Synchro Monster
EP14-JP009 Xyz Encore Common Quick-Play Spell Card
EP14-JP010 Moon Dance Ritual Common Continuous Trap Card
EP14-JP011 Ghostrick Ghoul Common Effect Monster
EP14-JP012 Bujingi Raven Common Effect Monster
EP14-JP013 Vampire Duke Common Effect Monster
EP14-JP014 Archfiend Giant Common Effect Monster
EP14-JP015 Lady of the Lake Rare Tuner monster
EP14-JP016 Noble Knight Borz Super Rare Effect Monster
EP14-JP017 Ignoble Knight of High Laundsallyn Ultra Rare
Secret Rare
Synchro Monster
EP14-JP018 Sacred Noble Knight of King Artorigus Ultra Rare
Secret Rare
Xyz Monster
EP14-JP019 Noble Arms - Excaliburn Ultra Rare
Secret Rare
Equip Spell Card
EP14-JP020 Sinister Yorishiro Common Continuous Trap Card
EP14-JP021 Sylvan Bladefender Common Effect Monster
EP14-JP022 Sylvan Mikorange Common Effect Monster
EP14-JP023 Ghostrick Yeti Common Effect Monster
EP14-JP024 Bujingi Pavo Common Effect Monster
EP14-JP025 Gravekeeper's Heretic Common Effect Monster
EP14-JP026 Noble Knight Peredur Common Effect Monster
EP14-JP027 Gwenhwyfar, Queen of Noble Arms Rare Effect Monster
EP14-JP028 Powered Inzektron Super Rare Synchro Monster
EP14-JP029 Obedience Schooled Super Rare Normal Spell Card
EP14-JP030 The First Monarch Super Rare Continuous Trap Card
EP14-JP031 Artifact Scythe Rare Effect Monster
EP14-JP032 Noble Knight Brothers Rare Effect Monster
EP14-JP033 Noble Knight Eachtar Common Effect Monster
EP14-JP034 Sylvan Princessprout Super Rare Effect Monster
EP14-JP035 Bujingi Sinyou Common Effect Monster
EP14-JP036 Vampire Vamp Common Effect Monster
EP14-JP037 Gladiator Beast Nerokius Rare Fusion Monster
EP14-JP038 Noble Knights of the Round Table Common Field Spell Card
EP14-JP039 Avalon Common Normal Trap Card
EP14-JP040 Escalation of the Monarchs Rare Continuous Trap Card
EP14-JP041 Flowbot Common Effect Monster
EP14-JP042 Humpty Dandy Common Effect Monster
EP14-JP043 Outer God Nyarla Rare Xyz Monster
EP14-JP044 Dragonroar Common Quick-Play Spell Card
EP14-JP045 Plank-Scale Common Normal Trap Card
EP14-JP046 Guerillakite Common Tuner monster
EP14-JP047 Wattchic Fighter Common Effect Monster
EP14-JP048 Elder God Noden Super Rare Fusion Monster
EP14-JP049 Earth Shattering Common Continuous Spell Card
EP14-JP050 Ghostrick Break Common Normal Trap Card
EP14-JP051 Blue Flame Swordsman Rare Effect Monster
EP14-JP052 Harpie Lady Phoenix Formation Ultra Rare
Secret Rare
Normal Spell Card
EP14-JP053 Grandopolis, The Eternal Golden City Extra Secret Rare Xyz Monster
EP14-JP054 E☆HERO Pit Boss Extra Secret Rare Xyz Monster

Tản mạn

  • Khi sets này được công bố lần đầu, tên của nó được đặt là Extra Pack: Knights of Glory.[1]

Liên kết ngoài

  • yugioh-card.com/japan 遊戯王アーク・ファイブ OCG EXTRA PACK - KNIGHTS OF ORDER - [ エクストラパック - ナイツ・オブ・オーダー - ] (Japanese)

Tham khảo

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.