FANDOM


Exploder Dragonwing
エクスプロード・ウィング・ドラゴン
ExploderDragonwing-LC5D-EN-R-1E
 Tên Việt Bộc Phá Dực Long
 Tên Nhật エクスプロード・ウィング・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Ekusupurōdo Wingu Doragon
 Tên Nhật (Dịch) Explode Wing Dragon
 Tên Hàn 익스플로드 윙 드래곤
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 1600
 Mã số 40529384
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.