Exodia the Forbidden One
(ふう)(いん)されしエクゾディア
ExodiatheForbiddenOne-LDK2-EN-C-1E.png
 Tên Việt Exodia Bị Phong Ấn
 Tên Nhật (Kana)
ふう
いんされしエクゾディア
 Tên Nhật (Chuẩn)
ふう
いん
されしエクゾディア
 Tên Nhật (rōmaji) Fūinsareshi Ekuzodia
 Tên Nhật (Dịch) Sealed Exodia
 Tên Hàn 봉인된 엑조디아
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM.png
 Cấp sao 3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 1000
 Mã số 33396948
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Giới hạn 1
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.