FANDOM


Excrawler Qualiark
エクスクローラー・クオリアーク
 Tên Nhật エクスクローラー・クオリアーク
 Tên Nhật (rōmaji) Ekusukurōrā Kuoriāku
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ THỔ THỔ
 Loại Insect / Link / Effect
 Dấu Liên kết [[:en:{{{link_arrows}}} Link Arrow Monster Cards|{{{link_arrows}}}]] [[File:LM-{{{link_arrows}}}.png]]
 CÔNG / LIÊN 2000 / 2
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.