FANDOM


Exceeds Skull Archfiend
デーモンの(ちょう)(えつ)
 Tên Việt Quỷ Vương Bứt Phá
 Tên Nhật (Kana) デーモンの
ちょう
えつ
 Tên Nhật (Chuẩn) デーモンの超
ちょう
えつ
 Tên Nhật (rōmaji) Dēmon no Chōetsu
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM ÁM
 Hạng sao 6 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Fiend / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 1200
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.