FANDOM


Exarion Universe
イグザリオン・ユニバース
ExarionUniverse-YS18-EN-C-1E
 Tên Nhật イグザリオン・ユニバース
 Tên Nhật (rōmaji) Iguzarion Yunibāsu
 Tên Hàn 이그자리온 유니버스
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Beast-Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 1900
 Mã số 63749102
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác