FANDOM


Exa, Enforcer of the Nekroz
影霊衣(ネクロス)(せん)() エグザ
ExaEnforceroftheNekroz-THSF-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
影霊衣
ネクロスの
せん
し エグザ
 Tên Nhật (Chuẩn) 影霊衣
ネクロス
の戦
せん
エグザ
 Tên Hàn 네크로즈의 전사 에그자
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Effect
 CÔNG / THỦ 2000 / 1000
 Mã số 53180020
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.