FANDOM


Evilswarm Ophion
ヴェルズ・オピオン
EvilswarmOphion-HA07-EN-ScR-1E
 Tên Nhật ヴェルズ・オピオン
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM ÁM
 Hạng sao 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Dragon / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2550 / 1650
 Mã số 91279700
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.