FANDOM


Evilswarm Nightmare
ヴェルズ・ナイトメア
EvilswarmNightmare-HA07-EN-SR-1E
 Tên Việt Ác Quỷ Tụ Hợp Ác Mộng
 Tên Nhật ヴェルズ・ナイトメア
 Tên Nhật (rōmaji) Veruzu Naitomea
 Tên Nhật (Dịch) Verz Nightmare
 Tên Hàn 벨즈 나이트메어
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM ÁM
 Hạng sao 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Fiend / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 950 / 1950
 Mã số 00359563
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.