FANDOM


Evilswarm Exciton Knight
(れい)()() ヴェルズビュート
EvilswarmExcitonKnight-MP14-EN-ScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
れい
し ヴェルズビュート
 Tên Nhật (Chuẩn)
れい
ヴェルズビュート
 Tên Nhật (rōmaji) Reikishi Veruzubyūto
 Tên Nhật (Dịch) Verzbuth, the Exciton-Glimmer Knight
 Tên Hàn 여휘사 벨즈뷰트
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ QUANG QUANG
 Hạng sao 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Fiend / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 1900 / 0
 Mã số 46772449
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.