FANDOM


Evil Mind
イービル・マインド
EvilMind-DP22-JP-OP
 Tên Việt Hồi Ức Ma Quỷ
 Tên Nhật イービル・マインド
 Tên Nhật (rōmaji) Ībiru Maindo
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.