FANDOM


Evil HERO Malicious Bane
E-HERO(イービルヒーロー) マリシャス・ベイン
EvilHEROMaliciousBane-DP22-JP-OP
 Tên Việt Người Hùng Ma Quỷ Tai Ương Cấm Vệ
 Tên Nhật (Kana)
E-HERO
イービルヒーロー マリシャス・ベイン
 Tên Nhật (Chuẩn) E-HERO
イービルヒーロー
マリシャス・ベイン
 Tên Nhật (rōmaji) Ībiru Hīrō Marishasu Bein
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 3000
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.