FANDOM


Evil HERO Infernal Sniper
E-HERO(イービルヒーロー) ヘル・スナイパー
EvilHEROInfernalSniper-LCGX-EN-UR-1E
 Tên Việt Người Hùng Ma Quỷ Xạ Ngục Cấm Vệ
 Tên Nhật (Kana)
E-HERO
イービルヒーロー ヘル・スナイパー
 Tên Nhật (Chuẩn) E-HERO
イービルヒーロー
ヘル・スナイパー
 Tên Nhật (rōmaji) Ībiru Hīrō Heru Sunaipā
 Tên Nhật (Dịch) Evil HERO Hell Sniper
 Tên Hàn 이블 히어로 헬 스나이퍼
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2000 / 2500
 Mã số 50282757
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.