FANDOM


Evil HERO Infernal Prodigy
E-HERO(イービルヒーロー) ヘル・ブラット
EvilHEROInfernalProdigy-LCGX-EN-R-1E
 Tên Việt Người Hùng Ma Quỷ Biên Ngục
 Tên Nhật (Kana)
E-HERO
イービルヒーロー ヘル・ブラット
 Tên Nhật (Chuẩn) E-HERO
イービルヒーロー
ヘル・ブラット
 Tên Nhật (rōmaji) Ībiru Hīrō Heru Buratto
 Tên Nhật (Dịch) Evil HERO Hell Brat
 Tên Hàn 이블 히어로 헬블러드
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 300 / 600
 Mã số 50304345
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.