FANDOM


Evil HERO Infernal Gainer
E-HERO(イービルヒーロー) ヘル・ゲイナー
EvilHEROInfernalGainer-BP03-EN-C-1E
 Tên Việt Người Hùng Ma Quỷ Nhiếp Ngục
 Tên Nhật (Kana)
E-HERO
イービルヒーロー ヘル・ゲイナー
 Tên Nhật (Chuẩn) E-HERO
イービルヒーロー
ヘル・ゲイナー
 Tên Nhật (rōmaji) Ībiru Hīrō Heru Geinā
 Tên Nhật (Dịch) Evil HERO Hell Gainer
 Tên Hàn 이블 히어로 헬게이너
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 1600 / 0
 Mã số 95943058
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.