FANDOM


Evil HERO Aduster Gold
E-HERO(イービルヒーロー) アダスター・ゴールド
 Tên Việt Người Hùng Ma Quỷ Hoàng Thống Cấm Vệ
 Tên Nhật (Kana)
E-HERO
イービルヒーロー アダスター・ゴールド
 Tên Nhật (Chuẩn) E-HERO
イービルヒーロー
アダスター・ゴールド
 Tên Nhật (rōmaji) Ībiru Hīrō Adasutā Gōrudo
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 2100 / 800
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.