FANDOM


Evigishki Mind Augus
イビリチュア・マインドオーガス
EvigishkiMindAugus-HA05-EN-ScR-1E
 Tên Việt Ma Đạo Tư Tế Tâm Trí Augus
 Tên Nhật イビリチュア・マインドオーガス
 Tên Nhật (rōmaji) Ibirichua Maindo Ōgasu
 Tên Nhật (Dịch) Eviritua Mind Augus
 Tên Hàn 이비리추어 마인드오우거스
 Loại bài Quái thú Tế lễ
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Aqua / Ritual / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 2000
 Mã số 11877465
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Giới hạn 1
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.