FANDOM


Etoile Cyber
エトワール・サイバー
EtoileCyber
Nhóm liên quan Cyber Girl
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Warrior/Effect
ATK/DEF 1200/1600
Mã số 11460577
Loại Hiệu ứng Continuous
Mô tả Hiệu ứng
Nếu lá này tấn công đối phương trực tiếp, nó tăng thêm 500 ATK chỉ duy nhất vào Bước Thiệt hại.
English Description
If this card attacks your opponent directly, it gains 500 ATK during the Damage Step only.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.