FANDOM


Chọn so sánh: đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 13:58, ngày 9 tháng 7 năm 2018Korotime (tường | đóng góp)‎ . . (2.151 byte) (+2.151)‎ . . (Tạo trang mới với nội dung “{{Unofficial name|English}} {{Unofficial lore|English}} {{CardTable2 | vi_name = Ngân Hà Bất Diệt | ja_name = {{Ruby|永…”)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.