FANDOM


Eternal Bond
  • Nhật: エターナル・ボンド
  • Romaji: Etānaru Bondo
  • Việt: Ràng Buộc Bất Tận
Loại bài

Bẫy

Thuộc tính

Thông thường

Triệu hồi Đặc biệt, từ Mộ của bạn, nhiều nhất có thể các quái thú "Photon", và nếu bạn làm thế, nếu số quái thú đó nhiều hơn số quái thú "Photon" đối thủ điều khiển, lấy quyền điều khiển của 1 quái thú "Photon" mà đối thủ điều khiển, đồng thời, 1 quái thú "Photon" trên sân tăng CÔNG bằng với tổng CÔNG của tất cả quái thú "Photon" khác trên sân.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: ZEXAL)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Eternal Bond Summon all possible Photon monsters from your Graveyard. If they outnumber your opponent's Photon monsters on the field, take control of your opponent's Photon monsters and give one Photon monster the ATKs of all Photon monsters on the field.
Nhật 墓地のフォトンモンスターをできるだけ召喚しその数が相手場にいるフォトンモンスターより数が多いとき 相手フォトンモンスターのコントロールを得る さらに場のフォトンモンスターの攻撃力をフォトンモンスター1体に加えられる

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.