FANDOM


Erebus the Underworld Monarch
(めい)(てい)エレボス
ErebustheUnderworldMonarch-SR01-EN-UR-1E
 Tên Nhật (Kana)
めい
ていエレボス
 Tên Nhật (Chuẩn)
めい
てい
エレボス
 Tên Nhật (rōmaji) Meitei Erebosu
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Zombie / Effect
 CÔNG / THỦ 2800 / 1000
 Mã số 23064604
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.