FANDOM


Enlightenment Paladin
覚醒の魔導剣士(エンライトメント・パラディン)
EnlightenmentPaladin-BOSH-EN-UR-1E
 Tên Nhật (Kana)
覚醒の魔導剣士
エンライトメント・パラディン
 Tên Nhật (Chuẩn) 覚醒の魔導剣士
エンライトメント・パラディン
 Tên Nhật (rōmaji) Enraitomento Paradin
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 2000
 Mã số 59123194
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.