FANDOM


Embodiment of Apophis
アポピスの()(しん)
EmbodimentofApophis-DPBC-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana) アポピスの
しん
 Tên Nhật (Chuẩn) アポピスの化
しん
 Tên Nhật (rōmaji) Apopisu no Keshin
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 28649820
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.