FANDOMEm trai của Shoichi là em trai của Kusanagi Shoichi và là một nhân vật được đề cập trong anime Yu-Gi-Oh! VRAINS.

Tiểu sử

Lịch sử

Cả anh ta và Yusaku đều liên quan đến một sự kiện trong quá khứ [1]. Hiện tại chưa biết những gì đã xảy ra với anh ta nhưng anh ta đột nhiên biến mất trước khi bắt đầu bộ phim. Sự kiện này đã hướng Yusaku chiến đấu vì anh ta, và đánh bại Kị sĩ Hà Nội để Yusaku có thể cứu anh thoát khỏi bóng tối[2].

Yu-Gi-Oh! VRAINS

Anh ta đã được đề cập đến rất nhiều lần bởi Fujiki YusakuKusanagi Shoichi [3].

Tài liệu

  1. Yu-Gi-Oh! VRAINS tập 3: "Lần Đầu Cộng Tác"
  2. Yu-Gi-Oh! VRAINS tập 2: "Bắt lấy Ngọn Gió! Xông vào Cơn Bão"
  3. Yu-Gi-Oh! VRAINS tập 1: "Tên ta là Playmaker"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.