FANDOM


Elphase
エルフェーズ
Elphase-SD34-JP-OP
 Tên Việt Elphase
 Tên Nhật エルフェーズ
 Tên Nhật (rōmaji) Erufēzu
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ PHONG PHONG
 Loại Cyberse / Link / Effect
 Dấu Liên kết Trên LM-Top, Phải LM-Right
 CÔNG / LIÊN 2000 / 2
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.