FANDOM


Elementsaber Molehu
エレメントセイバー・モーレフ
ElementsaberMolehu-FLOD-JP-OP
 Tên Việt Loan Khúc Nguyên Tố Molefu
 Tên Nhật エレメントセイバー・モーレフ
 Tên Nhật (rōmaji) Erementoseibā Mōrefu
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1900 / 0
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.