FANDOM


Elemental Hero Woodsman
  • Nhật: E・HERO フォレストマン
  • Kana: エレメンタルヒーロー フォレストマン
  • Romaji: Erementaru Hīrō Foresutoman
  • Việt: Người Hùng Nguyên Tố Tiều Phu
Khác:
Elemental Hero Forestman
Bài Manga (Thư viện: GX)

Có trong Bộ bài


Hình ảnh khác