FANDOM


Elemental Hero Wildheart
  • Nhật: E・HERO ワイルドマン
  • Kana: エレメンタルヒーロー ワイルドマン
  • Romaji: Erementaru Hīrō Wairudoman
  • Việt: Người Hùng Nguyên Tố Dã Nhân
Khác:
Elemental HERO Wildman
Hệ

THỔ

Loại
Cấp sao

4 ★★★★

CÔNG / THỦ

1500 / 1600

Lá này miễn nhiễm với hiệu ứng Bẫy.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: GX)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Elemental Hero Wildheart This card is unaffected by the effects of Trap Cards.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.