FANDOM


Elemental Hero Voltic
  • Nhật: E・HERO ボルテック
  • Kana: エレメンタルヒーロー ボルテック
  • Romaji: Erementaru Hīrō Borutekku
  • Việt: Người Hùng Nguyên Tố Lôi Oanh
Khác:
Elemental HERO Voltech
Hệ

QUANG

Loại
Cấp sao

4 ★★★★

CÔNG / THỦ

1000 / 1500

Khi lá này gây thiệt hại chiến đấu cho đối thủ: Đưa tất cả lá bài bị trục xuất về Mộ.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: GX)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Elemental Hero Voltic When this card inflicts Battle Damage to your opponent, send all cards that are removed from play to their owner's Graveyard.
Nhật 相手プレイヤーにダメージを与えたときゲームから除外されているカードすべてを墓地に送る

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.