FANDOM


Elemental Hero The Shining
Hệ

QUANG

Loại
Cấp sao

8 ★★★★★★★★

CÔNG / THỦ

2600 / 2100

Nguyên liệu Dung hợp

Phải được Triệu hồi Dung hợp và không thể được Triệu hồi Đặc biệt theo cách khác. Lá này tăng 300 CÔNG ứng với mỗi quái thú "Elemental HERO" bị trục xuất của bạn. Khi lá này được gửi từ sân vào Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu lên đến 2 quái thú "Elemental HERO" bị trục xuất của bạn, thêm các mục tiêu đó vào tay của bạn.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: GX)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Elemental Hero The Shining ATK is boosted by 300 for each Hero excluded from play. When this card is sent to the Graveyard, add to your hand 2 Heroes that have been excluded from play.
Nhật 除外されている「HERO(ヒーロー)」×300攻撃力がUPする。墓地送られた時、除外されている「HERO(>ヒーロー)」2体を手札加える

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.