FANDOM


Elemental Hero Terra Firma
  • Nhật: E・HERO ジ・アース
  • Kana: エレメンタルヒーロー ジ・アース
  • Romaji: Erementaru Hīrō Ji Āsu
  • Việt: Người Hùng Nguyên Tố Địa Cầu
Hệ

THỔ

Loại
Cấp sao

8 ★★★★★★★★

CÔNG / THỦ

2500 / 2000

Nguyên liệu Dung hợp

Nếu bạn Hi sinh một Elemental Hero trên sân của bạn, Terra Firma sẽ hấp thụ CÔNGTHỦ của nó. Sau khi lượt này kết thúc, CÔNG và THỦ sẽ trở về bình thường.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: GX)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Elemental Hero Terra Firma If you sacrifice an Elemental Hero on your field, Terra Firma will absorb its ATK and DEF. After the turn ends, ATK and DEF will return to normal.
Nhật 自分場上のE・HEROを生贄にすることでそのモンスターの攻・守力をジ・アースが吸収することができる
ターン終了後もとにもどる

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.