FANDOM


Elemental Hero Sparkman
  • Nhật: E・HERO スパークマン
  • Kana: エレメンタルヒーロー スパークマン
  • Romaji: Erementaru Hīrō Supākuman
  • Việt: Người Hùng Nguyên Tố Tia Chớp
ElementalHEROSparkman-JP-Manga-GX
Hệ

QUANG

Loại
Cấp sao

4 ★★★★

CÔNG / THỦ

1600 / 1400

An Elemental HERO and a warrior of light who proficiently wields many kinds of armaments. His Static Shockwave cuts off the path of villainy.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: GX)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Elemental Hero Sparkman An Elemental HERO and a warrior of light who proficiently wields many kinds of armaments. His Static Shockwave cuts off the path of villainy.
Nhật 様々な武器を使いこなす、光の戦士のE・HERO。聖なる輝きスパークフラッシュが悪の退路を断つ

Hình ảnh khác