FANDOM


Elemental Hero Poison Rose
  • Nhật: E・HERO ブルーメ
  • Kana: エレメンタルヒーロー ブルーメ
  • Romaji: Erementaru Hīrō Burūme
  • Việt: Người Hùng Nguyên Tố Hoa Độc
Khác:
Elemental HERO Blume
Hệ

THỔ

Loại
Cấp sao

6 ★★★★★★

CÔNG / THỦ

1900 / 2000

Không thể được Triệu hồi Thường hoặc Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt bằng "Rose Bud" và không thể được Triệu hồi Đặc biệt theo cách khác. Mỗi lần lá này gây thiệt hại chiến đấu cho đối thủ: Nó tăng 200 CÔNG và giảm 200 THỦ. Đối thủ chỉ có thể chọn mục tiêu "Elemental HERO Poison Rose" để tấn công.


Nguồn Viz Media: This card can only be called by an evolve summon. This is the only thing on the field that the opposing player can attack.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: GX)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Elemental Hero Poison Rose This card can only be played on the field via evolution summon. The opponent monsters must attack Poison Rose.
Nhật このカードは進化召喚でのみ場にだすことができる。敵モンスターはブルーメにしか攻撃できない

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.