Elemental Hero Neos
  • Nhật: E・HERO ネオス
  • Kana: エレメンタルヒーロー ネオス
  • Romaji: Erementaru Hīrō Neosu
  • Việt: Người Hùng Nguyên Tố Tân Vương
Hệ

QUANG

Cấp sao

7 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg

[ ]
Một Người Hùng Nguyên Tố đã đến từ Tân Giới! Khi anh ta thực hiện Dung hợp Liên kết với một Tân Thiên Nhân, những sức mạnh không tưởng của anh ta được giải phóng.
CÔNG / 2500   THỦ / 2000
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: GX)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Elemental Hero Neos A new Elemental Hero has arrived from Neo-Spacian! When he initiates a Contact Fusion with a Neo-Spacian, his unknown powers are unleashed.
Nhật ネオスペーシアンからやってきた(あら)たなるE・HERO(エレメンタルヒーロー)。ネオスペーシアンとコンタクト(ゆう)(ごう)する(こと)で、()()なる(ちから)(はっ)()する!

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.