FANDOM


Elemental Hero Knospe
  • Nhật: E・HERO クノスペ
  • Kana: エレメンタルヒーロー クノスペ
  • Romaji: Erementaru Hīrō Kunosupe
  • Việt: Người Hùng Nguyên Tố Hạt Mầm
Hệ

THỔ

Loại
Cấp sao

3 ★★★

CÔNG / THỦ

600 / 1000

Mỗi lần lá này gây thiệt hại chiến đấu cho đối thủ: Nó tăng 100 CÔNG và giảm 100 THỦ.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: GX)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Elemental Hero Knospe Every time this card inflicts damage to your opponent, its ATK rises by 100 and its DEF falls by 100.
Nhật 相手プレイヤーにダメージをあたえるたびに攻撃力100Pアップし守備力100Pダウンする

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.