FANDOM


Elemental Hero Inferno
  • Nhật: E・HERO フレイム・ブラスト
  • Kana: エレメンタルヒーロー フレイム・ブラスト
  • Romaji: Erementaru Hīrō Fureimu Burasuto
  • Việt: Người Hùng Nguyên Tố Nộ Hoả
Khác:
Elemental HERO Flame Blast
Hệ

HỎA

Loại
Cấp sao

8 ★★★★★★★★

CÔNG / THỦ

2300 / 1600

Nguyên liệu Dung hợp

Phải được Triệu hồi Dung hợp và không thể được Triệu hồi Đặc biệt theo cách khác. Nếu lá này chiến đấu với quái thú THUỶ, lá này tăng 1000 CÔNG chỉ trong Bước Thiệt hại.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: GX)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Elemental Hero Inferno This monster gains 1000 ATK points when battling a Water Monster.
Nhật 水属性モンスターと戦闘を行う時、このモンスターの攻撃力は1000P上昇する

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.