FANDOM


Elemental Hero Escuridão
  • Nhật: E・HERO エスクリダオ
  • Kana: エレメンタルヒーロー エスクリダオ
  • Romaji: Erementaru Hīrō Esukuridao
  • Việt: Người Hùng Nguyên Tố Bóng Tối
Hệ

ÁM

Loại
Cấp sao

8 ★★★★★★★★

CÔNG / THỦ

2500 / 2000

Nguyên liệu Dung hợp

Phải được Triệu hồi Dung hợp và không thể được Triệu hồi Đặc biệt theo cách khác. Lá này tăng 100 CÔNG ứng với mỗi quái thú "Elemental HERO" trong Mộ của bạn.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: GX)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Elemental Hero Escuridão Gains 100 ATK for each Elemental Hero in your Graveyard.
Nhật 自分の墓地のE・HERO1体につき攻撃力が100Pアップする

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.