FANDOM


Elemental Hero Clayman
  • Nhật: E・HERO クレイマン
  • Kana: エレメンタルヒーロー クレイマン
  • Romaji: Erementaru Hīrō Kureiman
  • Việt: Người Hùng Nguyên Tố Niêm Thổ
Hệ

THỔ

Loại
Cấp sao

4 ★★★★

CÔNG / THỦ

800 / 2000

Một Elemental HERO với cơ thể được làm bằng đất sét. Anh ấy sẽ bảo vệ những người bạn Elemental HERO của mình bằng mọi giá.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: GX)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Elemental Hero Clayman An Elemental Hero with a clay body built-to-last. He'll preserve his Elemental Hero colleagues at any cost.
Nhật 粘土でできた頑丈な体を持つE・HERO。体をはって、仲間のE・HEROを守り抜く

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.