FANDOM


Elemental Hero Absolute Zero
  • Nhật: E・HERO アブソルートZero
  • Kana: エレメンタルヒーロー アブソルートゼロ
  • Romaji: Erementaru Hīrō Abusorūto Zero
  • Việt: Người Hùng Nguyên Tố Bất Tuyệt
Khác:
Elemental HERO Absolute Zero
Hệ

THỦY

Loại
Cấp sao

8 ★★★★★★★★

CÔNG / THỦ

2500 / 2000

Nguyên liệu Dung hợp

Lá này tăng 500 CÔNG ứng với mỗi quái thú THỦY trên sân, trừ "Elemental HERO Absolute Zero".

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: GX)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Elemental Hero Absolute Zero Boost its ATK by 500 points for each WATER monster on the field, excluding itself.
Nhật 上のこのカード以外の水属性モンスター1体につき攻撃力が500PUPする。

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.