FANDOM


Elemental HERO Woodsman
E・HERO(エレメンタルヒーロー) フォレストマン
ElementalHEROWoodsman-SDHS-EN-C-1E
 Tên Việt Người Hùng Nguyên Tố Tiều Phu
 Tên Nhật (Kana)
E・HERO
エレメンタルヒーロー フォレストマン
 Tên Nhật (Chuẩn) E・HERO
エレメンタルヒーロー
フォレストマン
 Tên Nhật (rōmaji) Erementaru Hīrō Foresutoman
 Tên Nhật (Dịch) Elemental Hero Forestman
 Tên Hàn 엘리멘틀 히어로 포레스트맨
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 2000
 Mã số 75434695
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.