FANDOM


Elemental HERO Wildheart
E・HERO(エレメンタルヒーロー) ワイルドマン
ElementalHEROWildheart-SDHS-EN-C-1E
 Tên Việt Người Hùng Nguyên Tố Dã Nhân
 Tên Nhật (Kana)
E・HERO
エレメンタルヒーロー ワイルドマン
 Tên Nhật (Chuẩn) E・HERO
エレメンタルヒーロー
ワイルドマン
 Tên Nhật (rōmaji) Erementaru Hīrō Wairudoman
 Tên Nhật (Dịch) Elemental HERO Wildman
 Tên Hàn 엘리멘틀 히어로 와일드맨
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1500 / 1600
 Mã số 86188410
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.