FANDOM


Elemental HERO Voltic
E・HERO(エレメンタルヒーロー) ボルテック
ElementalHEROVoltic-SDHS-EN-C-1E
 Tên Việt Người Hùng Nguyên Tố Lôi Oanh
 Tên Nhật (Kana)
E・HERO
エレメンタルヒーロー ボルテック
 Tên Nhật (Chuẩn) E・HERO
エレメンタルヒーロー
ボルテック
 Tên Nhật (rōmaji) Erementaru Hīrō Borutekku
 Tên Nhật (Dịch) Elemental HERO Voltech
 Tên Hàn 엘리멘틀 히어로 볼테크
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Thunder / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 1500
 Mã số 09327502
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.