FANDOM


Elemental HERO Thunder Giant
E・HERO(エレメンタルヒーロー) サンダー・ジャイアント
ElementalHEROThunderGiant-LCGX-EN-C-1E
 Tên Việt Người Hùng Nguyên Tố Đại Lôi Thần
 Tên Nhật (Kana)
E・HERO
エレメンタルヒーロー サンダー・ジャイアント
 Tên Nhật (Chuẩn) E・HERO
エレメンタルヒーロー
サンダー・ジャイアント
 Tên Nhật (rōmaji) Erementaru Hīrō Sandā Jaianto
 Tên Hàn 엘리멘틀 히어로 썬더 자이언트
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 1500
 Mã số 61204971
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác