FANDOM


Elemental HERO The Shining
E・HERO(エレメンタルヒーロー) The() シャイニング
ElementalHEROTheShining-PRC1-EN-ScR-LE
 Tên Việt Người Hùng Nguyên Tố Ánh Sáng
 Tên Nhật (Kana)
E・HERO
エレメンタルヒーロー
The
ザ シャイニング
 Tên Nhật (Chuẩn) E・HERO
エレメンタルヒーロー
The
シャイニング
 Tên Nhật (rōmaji) Erementaru Hīrō Za Shainingu
 Tên Hàn 엘리멘틀 히어로 더 샤이닝
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2600 / 2100
 Mã số 22061412
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.